Duchovní obnova RR49

Dříve se duchovní obnova konala jenom ve Zlíně tři večery po sobě, ale poprvé v roce 2019 proběhla jako víkendová na faře v Bratřejově, takže jsme měli možnost prožít v době postní intenzivní čas s Bohem.