Zveme vás ke společné účasti na „rorátní“ mši svaté. Po celý advent jsou v našem kostele při ranní mši ve všední dny roráty. Rorátní mše svatá má stejnou skladbu jako běžná mše svatá, ale z větší části probíhá ve ztemnělém kostele, aby se náš zrak mohl lépe soustředit na dění kolem oltáře, a vytváří tak specifickou atmosféru.


Název „roráty“ pochází z latinského zpěvu Rorate, caeli desuper, což v překladu do češtiny znamená Rosu dejte, nebesa, shůry.