V pondělí 3. června po studentské mši půjdeme vyzkoušet nové discgolfové hřiště na Jižních Svazích. Pokud jste discgolf nikdy nehráli nebo ani netušíte, co to discgolf je, určitě nejste sami a dostanete příležitost se to naučit.

Sraz bude po studentské mši u kostela, odkud se společně vydáme na Jižní Svahy. Ke hře nic nepotřebujete, všechno potřebné vám zajistíme.


Discgolf je individuální sport s létajícím talířem a s pravidly podobnými těm golfovým. Cílem je obejít jamky (koše) na discgolfovém hřišti s co nejmenším počtem hodů. Hráč, který má na konci kola nejméně hodů vyhrává. (zdroj: zlin.eu)