Discgolf patří mezi naše občasné aktivity v letním období (květen, červen). Hráváme jej na discgolfovém hřišti na Jižních Svazích.


Discgolf je individuální sport s létajícím talířem a s pravidly podobnými těm golfovým. Cílem je obejít jamky (koše) na discgolfovém hřišti s co nejmenším počtem hodů. Hráč, který má na konci kola nejméně hodů, vyhrává. (zdroj: zlin.eu)