Studentská adorace

Studentská adorace

Studentské adorace


Adorace jsou chvíle pro všechny, kdo chtějí být Pánu blízko. Ze srdce mu poděkovat za každý den ve svém životě a prožít v okamžicích ztišení jeho blízkost. V našem uspěchaném životě často nemáme čas na klidnou, rozjímavou modlitbu. Mnohdy zvládáme sotva kratičký otčenáš před spaním a to často v podmínkách ne zrovna přívětivých a příslušných modlitbě. Při adoraci člověk má možnost zapomenout na každodenní starosti, má možnost nechat hlučné reklamy a ukřičenou popkulturu za dveřmi kostela a vejít do pokoje, odpočinku a blízkosti Neměnného, Pokojného a Milujícího. Pro sebe, pro něj…

Adorace RR49Slovo adorace (z latinského slova adoratio) znamená vzývání, uctívání, klanění se, zbožňování, ale také prosba či modlitba. Když tedy uctíváme Pána Ježíše při eucharistické adoraci, klaníme se Bohu Stvořiteli, z jehož dobroty a lásky pochází celé dílo stvoření, zároveň uctíváme Boha – Vykupitele, z jehož Nejsvětější oběti pramení celé dílo vykoupení, naší záchrany z hříchu a ze smrti.

Nešetřme svým časem, abychom se s ním setkávali v adoraci, v rozjímání, plném víry a ochotném podávat zadostiučinění za těžké viny a zločiny světa. Kéž naše adorace nikdy nepřestává.“ (Jan Pavel II., list Dominicae cenae, 3).

Ježíšova přítomnost ve svatostánku musí představovat jakoby pól přitažlivosti pro stále větší počet duší zamilovaných do Něho, schopných dlouho naslouchat jeho hlasu a téměř slyšet bušení jeho srdce. „Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý.“ (Ž 34,9), Jan Pavel II. – MANE NOBISCUM DOMINE

Oznamy

Těšíme se na Tebe v pondělí na Studentské mši svaté v 18:30 a po jejím skončení proběhne Spolčo na Faře – počkáme na Tebe před kostelem. 🙂

___
MLÁDEŽNÍČEK ke stažení zde
Mládežníček je zpěvník používaný při studentských mších.

Facebook

Facebook Pagelike Widget

PŘIDEJ SE

Zlínská nezisková organizace Domek hledá dobrovolníky na školní rok 2022/2023 pro program DVĚ D.

Dobrovolnický program zaměřený na začleňování dětí s nejrůznějším handicapem do společnosti prostřednictvím dobrovolníků

Více informací naleznete zde:

DveD  [PDF]

O programu

SPOLEČENSTVÍ ČISTÝCH SRDCÍ

Sdružení mladých svobodných lidí od 15 let, kteří chtějí růst k ideálu čistého srdce (žádné falešné jednání, dodržování předmanželské čistoty, duchovní růst ze svátostí).


Růženec za svět
– každý den se modlí za jeden stát ve světě.
Modlitební řetězec

Věříme, že díky nepřetržitým modlitbám můžeme přinést mnoho Božího požehnání do naší země, našich rodin, i do všeho, co konáme.

1 000 000 Otčenášů za papeže
Nepřetržitá modlitba růžence za mír ve světě

– modlí se lidé z celého světa


Poutní místa v ČR

Mapa poutních míst

Instagram

Instagram has returned invalid data.

Najdete nás i na Instagramu.