FOTOGALERIE | RR49, z.s. - studentská křesťanská organizace ve Zlíně


"Kdo mě miluje, ... i já ho budu milovat a zjevím se mu."

Studentská mše svatá ve Zlíně Večer deskových her RR49 Silvestrovské plesání

STATISTIKA PŘÍSTUPŮ

TOPlist

FACEBOOK

GOOGLE TRANSLATE

UBYTOVÁNÍ

Fotogalerie za akademický rok 2007/2008

Zvolte rok: 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007

Při kliknutí na název fotogalerie, se zobrazí náhledy a sami si určíte, kterou fotografii chcete zobrazit. Při kliknutí na jednu z fotografii se vám vždy spustí slideshow od začátku, kde se jednotlivé fotografie po 6 sekundách samy mění. Tip! Při kliknutí na velkou fotografii přejdete v slideshow na fotografii další.

Závěrečný táborák

23.06.2008, 28 fotek

Závěrečný táborák

Další akademický rok uběhl jako voda. Společně jsme se rozloučili na poslední studentské mši. Pak jsme vyrazili pěkně do lesa, kde se nás sešlo kolem 70 mladých. Opekli jsme špekáčky a jiné maso, pobesedovali a zahráli a zazpívali...

Modlitba nad městem

16.06.2008, 41 fotek

Modlitba nad městem

Jako každý rok i nyní jsme vyrazili na modlitební cestu nad městem Zlínem. Začali jsme u kostela hned po studentské mši a vyrazili jsme směrem do lesa nad město. Po cestě jsme měli jednotlivá zastavení, při kterých jsme probírali určité úseky za proběhlý rok a děkovali za ně v modlitbě (např. za akce, za farnost, za kněze, za město Zlín atd.)

Misie v Africe (v Angole)

09.06.2008, 39 fotek

Misie v Africe (v Angole)

Dnes bylo téma mše Misie! Přijel mezi nás polský kněz P. Jaroslaw Batóg SVD (verbisté), který působil jako misionář v Angole. Po studentské mši nám prezentoval v klubu Pod kánoí své zážitky z Angoly. Bylo velmi zajímavé se zaposlouchat do povídání jak je rozdílny svět v Africe od toho našeho. Bratři a kněží Společnosti Božího Slova pracují nyní v 65 zemích světa!

Uvedení do praktické práce s Biblí

27.05.2008, 26 fotek

Uvedení do praktické práce s Biblí

P. Doc. Petr Chalupa, Th.D. byl dříve děkanem Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci. Dnes je ředitelem Českého katolického biblického díla (ČKBD). Odsloužil studentskou mši a pak si pro nás v klubu Pod kánoí připravil povídání o Bibli. Jak číst Bibli. Detailně jsme si rozebrali úrývek z Bible. Měli bychom začít číst Bibli pravidelně a třeba i organizovaně..

Studentský Velehrad 2008

04.05.2008, 263 fotek

Studentský Velehrad 2008

Fotografie z pohledu organizátorů Studentského Velehradu. Výjimečná akce, kterou připravily všechny VKH v České republice včetně se zlínskou RR49. Plno zajímavých přednášek, společentví, koncerty, mladí a aktivní studenti...

Zájezd na studentskou mši do Brna

28.04.2008, 53 fotek

Zájezd na studentskou mši do Brna

Vypravili jsme autobus na studentskou mši do Brna. Po cestě do Brna jsme se modlili a otec Kája Hořák nám četl veselé příběhy. Po studentské se někteří zúčastnili přednášky, někteří poznávali Brno a Studentský Olymp měl setkání se Studentskou radou z Brna spolecně s otcem Josefem.

Ostraváci u nás na studentské

14.04.2008, 35 fotek

Ostraváci u nás na studentské

Přijela nás navštívit ostravská studentská rada v čele s otcem Jiřím. Prožili s námi společně studentskou mši, modlitbu Taizé a večeři v klubu Pod kánoí. No a samozřejmě nechyběla ani kalčová výměna..

Minipouť na Příluky

09.04.2008, 27 fotek

Minipouť na Příluky

Tentokráte jsme stihli dvě kapličky. Od zastávky na Vršavě jsme vyrazili pěšky přes les. Po asi hodinové trase jsme dorazili ke kapli Panny Marie ustavičné pomoci na Příluku. Kde nás přivítal otec Antonín Kupka společně s 82 letým správcem kaple. Ten nás pozdravil za všechny občany přílucké vesnice. Potom jsme sešli do druhé kaple sv. Martina, kde nás otec Antonín vybídl k větší křesťanské aktivitě, abychom nebyli jen pasivními "spotřebiteli" víry. Celkem nás bylo 19.

Reforma sezení v kostele + prezentace Kuby by Fořt

07.04.2008, 17 fotek

Reforma sezení v kostele + prezentace Kuby by Fořt

Pár fotek z kostela, kdy jsme vyzkoušeli dát oltář blíže k lidem a lidi blíže přesunout dopředu do dění mše svaté. Po studentské pak v klubu Pod kánoí proběhla Prezentace o Kubě. Své zážitky z Kuby nám podal Tom Keprt (Fořt).

Návštěva studentské v Ostravě

01.04.2008, 36 fotek

Návštěva studentské v Ostravě

Již druhá návštěva studentské obce, tentokráte jsme zavítali do Ostravy. Zúčastnili jsme se studenstké mše v novém kostele sv. Cyrila a Metoděje nedaleko Báňské fakulty. Po mši jsme absolvovali spolčo. A pak jsme společně s ostravským přípravným týmem udělali vzájemné poznání a předání svých zkušeností. Bylo to velmi příjemné setkání.

Přednáška na téma Sex, AIDS a vztahy

31.03.2008, 12 fotek

Přednáška na téma Sex, AIDS a vztahy

Tomáš Řehák - protestanský farář - nám umožnil nahlédnout na problematiku nevyléčitelné nemoci AIDS. Je vedoucím občanského sdružení ACET Česká republika. AIDS, Care - péče, Education - vzdělávání, Training - vyučování. Má dlouholetou praxi s problematikou mezilidských vztahů a jejich úskalí.

Prezentace křesťanské hudby

17.03.2008, 23 fotek

Prezentace křesťanské hudby

Pavel Šupol si pro nás připravil prezentaci křesťanské hudby. Mluvil o skrytých reklamách, mluvil o historii hudby, o tom jak se do písní dají vložit různé významy, které lze odposlouchat puštěním skladby pozadu. Mluvil o zlu, které nás ovlivňuje a samozřejmě mluvil o křesťanské hudbě, o české i zahraniční a pouštěl klipy. Více na hudba.signaly.cz

Minpouť do Jaroslavic

05.03.2008, 22 fotek

Minpouť do Jaroslavic

Další minipouť nás přivedla do nedalekých Jaroslavic do kapličky sv. Anny. Hned po příchodu do Jaroslavic se nás ujala rodina Domanských. Následoval test - jak se jmenovali babička a dědeček Pána Ježíše. Víš to? Pak jsme si četli z Věroměru. Hned na to přijel otec Ivan a přečetl nám úryvek z Písma a sdělili jsme si, co kdo tento den zažil pěkného. No a pak došlo na buchty a čaj, které pro nás Domanští přichystali.

Návšteva studentské mše v Olomouci

27.02.2008, 46 fotek

Návšteva studentské mše v Olomouci

Spolu s otcem Ivanem, který sloužil studentskou mši sv., navštivil Studentský Olymp RR49 přátele s Olomoucké VKH. Zúčastnili jsme se studentské mše v kostele Panny Marie Sněžné a pak jsme diskutovali a vyměňovali si zkušenosti o organizaci studentských mší ve Zlíně a v Olomouci.

Křížová cesta

11.02.2008, 13 fotek

Křížová cesta

Letos jsme křížovou cestu zahájili před křížem kostela. Byla ukrutná zima. Ti, co nesli kříž a louče mi dají určitě za pravdu. Jedno zastavení bylo i u nově postaveného univerzitního centra.

Minipouť do kaple v Chlumu k Panně Marii Sněžné

06.02.2008, 28 fotek

Minipouť do kaple v Chlumu k Panně Marii Sněžné

Našim čtvrtým cílem naší pouti byla kaplička na Chlumu. Kostely a kaple jsou zasvěceny Panně Marii Sněžné na připomínku "sněžného zázraku". V srpnu 358 na malém římském kopci Esquilinu sněžilo, což bylo chápáno jako mimořádné znamení od Panny Marie, aby zde byl vybudován kostel k její poctě. Tradice vypráví, že v noci 5. srpna se Panna Maria zjevila uprostřed sněžení papeži Liberiovi (352-366) a patriciovi Janovi. O století později Prohlásil koncil v Efezu (431) Pannu Marii za Matku Boží a papež Sixtus III. započal s přestavbou původního kostela - se stavbou baziliky zasvěcené Panně Marii nyní známé pod jménem Santa Maria Maggiore.

Masopustní veselice aneb MASO NEPUSŤ

06.02.2008, 86 fotek

Masopustní veselice aneb MASO NEPUSŤ

Dobré jídlo, pití, hudba, tanec, zpěv, divadlo a společenství... zkrátka zábava, jak má být! Vstupenkou bylo maso a kolobouk, čepice, slamák.. prostě nějaká hezká pokrývka hlavy ;-) Během večera jsme i prohlíželi nezcenzurované fotografie od počátku rr49 až po současnost.

Máš na to? Povídání o problematice gamblerství

04.02.2008, 7 fotek

Máš na to? Povídání o problematice gamblerství

V krajském městě působí od loňského roku Klub anonymních hráčů. Tento klub je určen pro lidi závislé na hazardních hrách. Vznik anonymních hráčů spadá do roku 1957, kdy byl podle vzoru anonymních alkoholiků založen v Americe. Anonymní hráči jsou společenstvím mužů a žen, kteří navzájem sdílejí zkušenost, síly a naděje, aby vyřešili svůj společný problém. Jedinou podmínkou členství je přání a snaha přestat hazardně hrát. O této problematice a o svém problému nám přednášel bývalý gambler Murat.

Evropské setkání mladých v Ženevě

27.01.2008, 11 fotek

Evropské setkání mladých v Ženevě

Monča Matějíčková, Danča Zatloukalová a Sabča Lamačová se zúčastnili silvestrovského setkání mládeže v Ženevě na přelomu roku 2007/2008. Přišli nám do klubu Pod kánoí pobesedovat a promítnout fotky z této akce.

Minipouť Kudlov

16.01.2008, 38 fotek

Minipouť Kudlov

Proběhla další studentská minipouť. Tentokrát nás bylo více, v kapli na Kudlově tuším 23. Šli jsme pěšky tam i nazpět. Po cestě jsme si prošli některé významné architektonické památky Zlína. V kapli na Kudlově měl otec Kája Hořák krátkou bohoslužbu slova.

Minipouť Veliková Štípa

04.12.2007, 56 fotek

Minipouť Veliková Štípa

V šesti lidech jsme navštívili kapli sv. Cyrila a Metoděje na Velikové a kostel Narození Panny Marie ve Štípě, kde nás celým kostelem provedl P. František Sedláček. Ze Štípy do Zlína jsme pak putovali pěšky a zastavili jsme se na jedno chlazené v hospůdce U zdi.

P. Vít Zatloukal o setkání mládeže

03.12.2007, 36 fotek

P. Vít Zatloukal o setkání mládeže

Studentská, velice zajimavá přednáška o setkání mládeže v Klokotech u Tábora, o signalech.cz o setkání mládeže v Austrálii a spousta odpovědí na různorodé otázky. Pár obličejů, tak jak to zachytila Klárka Mnichová.

Studentský Církevní Silvestr

29.11.2007, 132 fotek

Studentský Církevní Silvestr

Čekalo nás pět hereckých disciplín, kterýma jsme museli projít. Ti nejlepší pak ve finále ukázali své nadání a jeden s nejlepších - Alča - vyhrála konkurz na nový seriál. S církevním rokem jsme se pak rozloučili v kostele.

Křesťan mezi uživateli drog

26.11.2007, 34 fotek

Křesťan mezi uživateli drog

Immaculata Konvalinková OSF a ThMgr. Jaromír Smejkal představili program týmu Duchovní a pastorační služby ze sdružení Podané ruce, které se věnuje uživatelům drog v Brně a okolí.

49 hodin s RR

26.11.2007, 163 fotek

49 hodin s RR

Zúčastnili jsme se studentského víkendu. Ubytování jsme byli na faře v Horní Lhotě. Hráli jsme hry, duchovně jsme ze vzdělávali. Byli jsme na pěší pouti na Provodově a hlavně jsme vytvořili společnou skupinu přátel dobré pohody :-)

Studentská a STUDENTS NIGHT

12.11.2007, 30 fotek

Studentská a STUDENTS NIGHT

Fotografie ze studentské mši na téma: Jak se správně účastnit mše svaté II., upoutávka na 49 hodin s RR a filmová přehlídka od studentů filmové školy v klubu Pod kánoí.

Minipouť do Tečovic

07.11.2007, 41 fotek

Minipouť do Tečovic

14 poutníků se vydalo v nočních hodinách na minipouť do gotického kostelíka sv. Jakuba Většího v Tečovicích. Doprovodil nás i Otec Kája Hořák, který měl v kostele krátkou bohoslužbu. Po cestě nechyběla ani modlitba růžence a zpěv. Minipouť jsme zakončili u Jožky ve dvoře na malém pohoštění.

Středověká studentská

05.11.2007, 66 fotek

Středověká studentská

Středověká studentská za dobrovodu historické skupiny Gaudi z Brna, skupiny historických tanců Porta Temporis z Napajedel a rytířů a plivačů ohňů... V klubu Pod kánoí pak následoval koncert skupiny Gaudi.

Mgr. Antonín Randa

22.10.2007, 11 fotek

Mgr. Antonín Randa

Přednáška od šéfredaktora Katolického týdeníku na téma: O zlých novinářích aneb katolík ve světě médií.

Zahájení akademického roku 2007/2008

01.10.2007, 67 fotek

Zahájení akademického roku 2007/2008

Opět jsme zahájili akademický rok mší svatou a slavnostním rautem v klubu Pod kánoí. Svojí navštěvou nás poctili i biskup Josef Hrdlička a dále akademici doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc. (děkan FT), prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (děkan FHS) a Prof. Ing. Karel Vlček, CSc. (profesor FAI).

Host na studenstké P. Jirka Pešek

24.09.2007, 36 fotek

Host na studenstké P. Jirka Pešek

Mše svatá, přednáška a praktická ukázka na téma Křesťan a alkohol. Byli jsme svědky do posledního místa zaplněného klubu Pod kánoí a později zaplněné krčmy U máců...

MRRK na studentské

17.09.2007, 44 fotek

MRRK na studentské

Studentskou doprovázeli svým zpěvem a svižnou hudbou členové zlínské kapely MRRK. Po mši ještě také přidali pár písní a upoutali nás na Festival pod věží, který se má tento víkend konat ve Zlíně na Jižních Svazích. Web na kapelu: www.mrrk.ic.cz


Pokud chcete dostávat ohlášky elektronicky, vložte svůj e-mail:

Svařáková čajovna
18.12.2019, 19 fotek

Svařáková čajovna

Lectio divina
18.01.2018, 5 fotek

Lectio divina

SPONZOŘI A PARTNEŘI

www.farnostzlin.cz
www.navlacil.cz
www.vkhcr.cz

 

- - -

ALBI

 

 


VKH ČR

www.rr49.cz | RR49, z.s. - studentská křesťanská organizace | Sadová 149, 760 01 Zlín | info@rr49.cz | Code by PCHweb.cz