Po několika letech jsme se rozhodli obnovit tradici minipoutí. Jedná se o krátký výlet – pouť k některé kapli nebo kapličce v bezprostředním okolí Zlína. Délka minipoutě je do 5 km, pro návrat můžete využít MHD nebo můžete vyrazit pěšky i zpět. Je to také možnost, jak trochu více poznat město Zlín, ve kterém nyní žijete nebo studujete.


Minipouť ke kapli sv. Martina na Přílukách – úterý 22.10.2019

Druhá letošní minipouť bude v úterý 22. října a vydáme se ke sv. Martina na Přílukách. Sraz je v 17:00 u fary, návrat autobusem okolo 19:00. S sebou: pohodlnou obuv, 1x jízdenku na MHD za 12 Kč.


Ve Zlíně máme spoustu krásných míst, kde se naši předkové obraceli k Bohu. Tak neváhejte a vydejme se k nim společně!